ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/11/1980

פיצוי מיוחד למקבלי קיצבאות דצמבר 1980; תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים) (תיקון), התשמ"א-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים