ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/11/1980

חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשמ"א-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים