ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/11/1980

חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 - היתר לעבודת נשים בלילה; חוק שכר מינימום, התשל"ח-1978; שאילתות- הוצאות החימום בצפת; שאילתות- פיצויי התייקרות; שאילתות - ביטוח רפואי למקבלי הט"ס; שאילתות - המצב בבתי-החולים נוכח עיצומי הרופאים; שאילתות - התחנות לטיפול במחלות ריאה; שאילתות - מעונות יום לילדים; שאילתות - מצב האבטלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים