ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/11/1980

חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980; שונות - העיצומים של הרופאים בבתי החולים; שונות - פיצויי התייקרות; שונות - חוק שכר מינימום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים