ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/11/1980

גירסה ב': חוק הזדמנויות שוות לעובד ולעובדת, התש"ם-1980; גירסה ג': חוק שוויון הזדמנויות בעבודה לנשים ולגברים, התש"ם-1980; חוק ההזדמנות השווה בתעסוקה, התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים