ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/11/1980

חוק הגנת השכר (תיקון מס' 15), התשמ"א-1981, חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 12), התשמ"א-1980, חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 10), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים