ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/10/1980

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (תיקון מס' 12), התש"ם-1980; שאילתות- ביצוע ניתוחים בחוץ לארץ; שאילתות- המצב במוסדות קופת חולים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים