ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/10/1980

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 42), התש"ם - 1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים