ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/10/1980

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 42), התש"ם-1980; צו הביטוח הלאומי (החלפת לוח ו' ), התשמ"א-1980; שאילתות- המשבר והמצוקה הכספית של קופת- חולים; שאילתות- צמצום הפעילות של התחנות למחלות ריאה; שאילתות- שיקום שכונות; שאילתות - אבטלה בנצרת; תקנות הביטוח הלאומי (אמהות) (תיקון*), התשמ"א-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים