ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 08/09/1980

דברים לזכרו של הרב שאולזון זכרונו לברכה; הפסקת סיוע לנזקקי סעד בשל חוסר תקציב והתמקחות בין עיריית תל- אביב; הצעות לסדר של חברי הוועדה; תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים