ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/08/1980

ההתייקרות התכופות היזומות על - ידי הממשלה והשלכותיהן על השכבות החלשות; מצב שירותי הבריאות במדינה; פיצוי התייקרות למקבלי קצבאות עם הטבה סוציאלית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים