ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/07/1980

חוק לטיפול בחולי נפש (תיקון), התש"ם-1980 -הצעת חוק של חברת - הכנסת שרה שטרן - קטן; מסקנות ועדת העבודה והרווחה בנושא: המחסור באחיות בבתי - החולים; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים