ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 28/07/1980

החלטת הממשלה על ביטוח סיעוד; המרכזים למניעת מחלות ריאה בארץ; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 34), התשל"ט - 1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים