ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/07/1980

החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות רשות שגניו) (תיקון), התש"ם-1980; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 34), התשל"ט-1979; תיקון סעיף 177 לחוק הביטוח הלאומי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים