ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/07/1980

חוק שכר מינימום, התשל"ח 1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים