ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/07/1980

הצעות לסדר של חברי הוועדה; חוק ההזדמנות השווה בתעסוקה, התש"ם-1980 - הצעת חוק של חברת הכנסת שרה דורון גרסה ב'L חוק ההזדמניות שוות לעובד ולעובדת, התש"ם- 1980, גירסה ג': חוק שוויון הזדמניות בעבודה לנשים ולגברים, התש"ם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים