ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 08/07/1980

בחירת נציגי הוועדה לוועדה משותפת של ועדת העבודה והרווחה וועדת החינוך והתרבות לעניין חוק לימוד חובה (תיקון מס' 11); גירסה ב': חוק הזדמנויות שוות לעובד ולעובדת, התש"ם-1980; חוק ההזדמנות השווה בתעסוקה, התש"ם-1980. הצעת חוק של חברת הכנסת שרה דורון; חוק שוויון הזדמנויות בעבודה לנשים ולגברים, התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים