ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/07/1980

חוק הגנת השכר (תיקון מס' 15), התשמ"א-1981, חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 7), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים