ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/07/1980

חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון), התש"ם-1980-הצעת חוק של חבר הכנסת יהודה בן-מאיר; תשלום פיצוי מיוחד לגמלאי המוסד לביטוח לאומי לאור ההתייקרות שהיו במשק במהלך חודש מאי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים