ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/06/1980

חוק ההזדמנות השווה בתעסוקה, התש"ם-1980-הצעת חוק של חברת-הכנסת שרה דורון גירסה ב': חוק ההזדמניות שוות לעובד ולעובדת, התש"ם-1980. גירסה ג': חוק שוויון הזדמנויות בעבודה לנשים ולגברים, התש"ם-1980. -סעיף 15

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים