ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/06/1980

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 34), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים