ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/06/1980

חוק ההזדמנות השווה בתעסוקה, התש"ם-1980-הצעת חוק של חברת הכנסת ש. דורון גירסה ב': חוק ההזדמניות שוות לעובד ולעובדת, התש"ם-1980 גירסה ג': חוק שוויון הזדמנויות בעבודה לנשים ולגברים, התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים