ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/06/1980

ביטוח נכות-שירותים מיוחדים לנכים; החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התש"ם-1980; תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים) (תיקון), התש"ם-1980; תקנות מס מקביל (חלוקה לקופות חולים) (תיקון), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים