ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/06/1980

מדיניותו של משרד הבינוי והשיכון למסירת עבודות; מעונות יום לילדים; תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני- מקצועי לארגון מעבידים) (תיקון), התש"ם - 1980; תקנות שירות התעסוקה (אגרת בחינת מקצוע), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים