ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 28/05/1980

הצבעה-הסכם לפיצוי מיוחד של 3% לחודש יוני למקבלי קצבאות עם מס; חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 13), התש"ם-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים