ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/05/1980

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 34), התשל"ט-1979; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 39), התש"ם-1980; ענף סיעוד- הצעת חוק; שאילתות- תקציב המוסד לביטוח לאומי לשנת 1980/81; תקנות תגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה), תיקון), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים