ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/05/1980

חוק בית לעבודה (תיקון מס' 8 ותיקון מס' 9), התש"ם-1980-נוסח לוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים