ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/05/1980

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 13), התש"ם-1979; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים