ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/03/1980

הצעות של חברי הוועדה; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 39), התש"ם-1980; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 40), התש"ם-1980; חוק מס מקביל (תיקון מס' 5), התש"ם-1980 - הצבעה; צו הביטוח הלאומי (החלפת לוח ו'), התש"ם-1980; תקנות הביטוח הלאומי (אמהות), התש"ם-1980; תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים) (תיקון), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים