ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/03/1980

חוק מס-מקביל (תיקון); חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 22), התש"ם-1980; חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון ), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים