ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/03/1980

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 28) (תיקון מס' 3), התש"ם-1980; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 41), התש"ם-1980; תקנות הביטוח הלאומי (מתן שירותים מיוחדים לנכים), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים