ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/03/1980

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 28) (תיקון מס' 3), התש"ם-1980; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 41), התש"ם-1980; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 39), התש"ם -1980; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 40), התש"ם-1980; חוק מס מקביל (תיקון מס' 5), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים