ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/03/1980

הצעה לסדר; השתתפות באחזקת טלפון לראש ראשות מקומית וסגניו שפרשו לגמלאות; תקנות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי ארגוני) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים