ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/03/1980

בית חולים מזרע; ועדת משנה למעונות יום; סיורים של הוועדה בבתי-חולים; פיטורים ב"המשקם"; צו הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טפול), התשל"א-1971; תיקון הסכמים על פי סעיף 200 לחוק הביטוח הלאומי בדבר הטבה סוציאלית לנזקקים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים