ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/02/1980

חוק ההזדמנות השווה בתעסוקה, התש"ם-1980-הצעת חוק של חברת-הכנסת שרה דורון; חוק הזדמנויות שרות לעובד ולעובדת, התש"ם-1980; חוק שוויון הזדמנויות בעבודה לנשים ולגברים, התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים