ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 05/02/1980

הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת ע. נוף; הצעה לסדר-סגירתו של מועדון שלום בירושלים; נשירת ילדים ממשפחות מצוקה ממעונות יום -הצעה לסדר-היון של חברת -כנסת אורה נמיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים