ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/01/1980

הצעות לסדר- ציון התאריך העברי בהזמנות לישיבות; חוק הבטחת הכנסה, התש"ם-1979; תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גמלה) (תיקון), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים