ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/01/1980

הסכם בדבר מתן הטבה סוציאלית; צו הביטוח הלאומי (החלפת לוח ו'), התש"ם-1980; תקנות הביטוח הלאומי (אמהות), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים