ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/01/1980

חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון), התשכ"ט-1979 - הצעת חוק של ח"כ ז. שובל; מסקנות ועדת העבודה והרווחה בנושא "עזרה להורי ילדים בעלי נכות של 100%" (טיוטה); תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים