ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/01/1980

הצעות לקצץ בקצבאות הילדים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים