ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/12/1979

חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר הפרישה) (תיקון) (אי תחולת החוק), התשל"ט-1979- הצעת חוק של חבר- הכנסת זלמן שובל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים