ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/12/1979

חוק העונשין (תיקון מס' 12), התש"ם-1979; תיקון הסכמים על פי סעיף 200 של חוק הביטוח הלאומי בדבר הטבות סוציאליות לנזקקים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים