ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/12/1979

חוק העונשין (תיקון מס' 12), התש"ס -1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים