ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/12/1979

חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר הפרישה) (תיקון) (אי תחולת חוק), התשל"ט-1979-הצעת חוק-רע"ו של חבר -הכנסת זלמן שובל; שאילתות-ההסכם בין המוסד לביטוח לאומי לבין הסוכנות היהודית; שאילתות -הורדת אחוזי נכות לאסירי ציון; שאילתות -השחיקה בקצבאות של הביטוח הלאומי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים