ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 26/11/1979

השביתה של טכנאי הרנטגן; חוק הגנת השכר (תיקון מס' 13), התש"ם-1979; חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 (נוסח משולב) תקנות בדבר הסכום המקסימלי שמותר לגבות לטובת ארגון יציב; ייצוגה של ההסתדרות בוועדת תעבורה והרווה; מצב במעונות- יום; שאילותות; תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה (תיקון), התש"ם-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים