ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/11/1979

חוק בית הדין לעבודה (תיקון מס' 8), התש"ם-1979 - של חבר-הכנסת מ. עמאר; שאילתות - פגישה חודשית עם שר העבודה והרווחה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים