ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/11/1979

הבראת מבנה המפרנסים (הצעה לסדר היום של חברת - הכנסת ש. ארבלי-אלמוזלינו); חוק הספנות (ימאים) תקנות בדבר ציות אניות ישראליות בצוות ישראלי; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים