ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/11/1979

חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר הפרישה (תיקון) (אי-תחולת החוק), התשל"ט-1979-הצעת חוק רע"ו של חבר-הכנסת ז. שובל; סדרי העבודה של הוועדה; פיצויי התייקרות למקבלי קיצבאות; תקנות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי ארגוני) (תיקון), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים