ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/11/1979

חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון) (אי תחולת החוק), התשל"ט - 1979 - הצעת חוק רע"ו של חבר הכנסת ז. שובל; פיצויי התייקרות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים