ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/11/1979

איחורים בפתיחת הישיבות של הוועדה; מצוקתן של אלמנות-שאירים; תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים